quạt trần nhập khẩu

BÁN quạt trần ở Bình Định

BÁN quạt trần ở Bình Định

BÁN quạt trần ở Bình Định + Đầu tiên, bạn nên chọn kích thước quạt: -Nếu bức tường dài nhất trong phòng là 12” hay ngắn hơn, hãy dùng quạt có đường kính 36” hay nhỏ hơn. -Nếu bức tường