quạt trần nhập khẩu
 

Quạt Trần Emerson

Quạt trần nhập khẩu Emerson là một trong những quạt trần chất lượng tốt nhất trên thế giới và động cơ Emerson K55 được coi là tiêu chuẩn công nghiệp cho hầu hết các quạt trần hiệu suất cao. Không chỉ Emerson sử dụng động cơ này trong quạt trần tốt nhất của họ, mà cung cấp động cơ K55 để quạt trần thương hiệu khác